Monday, 17 October 2011

BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 : S.J.K (CINA)

Unit 5 ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu :

Kesemua bahagian membincangkan tentang menjaga alam sekitar agar dapat memberi kesedaran lebih awal kepada semua murid-murid. Melalui Unit 5 ini juga, diharap semua murid tersemai nilai murni " Cintai Alam Sekitar " selepas mempelajarinya.

Sekolah Saya